• Bilgi sondajından susuzluğunu gideremezsin. Sondajı kendine vur!

Bilgi sondajından susuzluğunu gideremezsin. Sondajı kendine vur!
Mahsulü çıkar. Pazara mahsulünle gel
Bu PAZAR ‘bana bir HARF öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ pazarı!

Bu pazar, mahsul sahiplerinin hürriyet uğruna nice 40 yılını riske attığı yer
Bu tartıda tek hile olmaz! Temizlenen giyinir de gider. Kirine sarılan boğulur
29 kere 40 yıl işi değil bu! ‘OKU’ nun, alfabeyle ilgisi yok

29 KERE 40 YIL meselesi değil
Bu pazar BİLGİ PAZARI değil… ‘CAN PAZARI’
Harfin varsa koy ortaya diyenin
Sözünde canını koyan ‘tek harfle’ meydana çıkanların pazarı!

Gören göstersin! Tüm şeyi açıklayan “O tek harfi” göstersin
“Bana, ‘dayanma noktamı’ göster ki DÜNYAMI yerinden oynatayım”
DÜNYA sensin. Bu ‘yerinden oynayacak olan’ KENDİN…
O HARF, SENSİN. Sana yazıldı NİCE ALFABE…
Alfabeyi alfabe yapan HARFTİR. Fikir, uğrunda tespitin varsa İDRAKİN…

“Harf”
Öyle bir şey bilmeliyim ki artık hep onunla bilmeliyimsin SEN!
Öyle bir sonsuza dayanmalı ki “o SEN”
Dünyamı yıkıp, “üzerine kurayım, varlığımı noktana dayandırayımsın” sen!

Bir dayanma noktası göster ki
Tüm hayatı O HARF TAMLIĞINA YASLAYIMsın SEN!
Tüm özeti işte o TEK ŞEY üzerinden ifade edeyimsin tereddütsüz

29 kere 40 yıl işi değil bu
“Bana bir harf öğretenin” diye kükreyen ifade, riskin en büyüğü
Bir dayanma noktası göster ki “al bu BENİ mezatına”

500 tane ‘felsefeci demagogun’ şubesi olma! Tek bir harf öğren
Kaldıraçta dayanma noktası gibi! Arşimet’in kapalı sözündeki misal gibi
DOST Ali’nin “BANA BİR HARF ÖĞRETENİN……” gibi
Dünya, içinde hoplasın.. ters düz olsun!

Ey insan! O harfi bilmeyen OLMA! Alfabeyle konuşma. SEN OL
Alfabemiz idraktir bizim, sözümüz HARF
Harfleri HARF yapan NOKTA
ÖMRÜNDEN 40 YILINI, nice kölelik pazarında
defalarca riske atanların cesaretidir hürriyet

Ve kölelik pazarında nice 40 yılını riske koyar her gün.. hürriyeti pahasına
Hürriyeti için

Harf, bir dizilimin en küçük birimidir. Her dizilim bir anlayışa ulaştırır
Her anlayış, bir yolun “ön adımıdır” Ve sohbetteki maksat yolculuktur
Yolculuk ya kaybedeceğimiz bir yol üzere önümüze serilir
ya da kazanacağımız bir sonuca

Harf demek bir şekilleme demek! Şeklin en bağlayıcısı NOKTADIR
Nokta, cümleler arası bir trafik levhası değil,
hem iki şeyi birbirinden ayıran hem her şeyi birleştirebilen kuşatmadır

Nokta, harfin en gelişmiş şekli. Tüm harfleri temsil edebiliyor
İnsan öyle bir noktadadır ki dilerse tutarlılığını bu noktasından kazanıyor

 

DUR Bİ DAKKA! NEYE BİLGİ’ DİYORSUN?
Ki pırıl-pırıl parlayan bilgi anahtarları vardı, İDRAK kilitleri paslıydılar

‘Canını ona verebilmeyi sana öğretenden aldığına’ BİLGİ denir
Şu gözümüzü şu harflerde gezindirdiğimiz şeyler mi?
Cancağızım, onlar hep bir kredi! Krediyle yaşanmaz!
Tapunu al kendinin… Mülküne sahip ol
Aksi takdirde “kimin eli kimin cebinde bir ömürdesin”

BİLGİ “kulaktan değil” duygudan duyulan bir eser ve tatbikattır
Bilgi KABUL’ün SONUCUDUR. Tercihlenişin değil
Bir karar uğruna ‘rağmenlere rağmen’in sonucu

Dil cüsse, Söz ezber, Öz CEVHER
Bilgiyle bilen kişi, ‘BİLMEKTEN gelen bilgenin kapısında’ KAPI TOKMAĞIDIR
Hep dışarıda kalır, içeri alınmaz!
İçeri her giren ‘bu tokmağa vurup’ girer de
o herkese dokunur da hiç giremez. Çünkü KENDİNİ ÇALAMAZ!
HER ŞEY İNSANLA
Gül bahçesine mazarrat çocuklar sokulmaz


Medeniyet BİLİMİN sonuçlarıdır. İnsan bilginin son hali
Bilimin sonucu medeniyet, medeniyetin sonucu İnsan

İnsan, iddiasını sürdürüşünden, sevgiyi sahiplenişinden,
vicdanıyla yürüttüğü yüksek derece hasiplik meziyetinden,
rağmenlerine rağmen’inden, tutarlılığından ve hedef tutuşundan belli olur
İNSAN, İDDİASINDAN TANINIR!

“Herkes anladığı kadarıyladır” burada sorun yok! Sorun şurda:

O halde anladığın kadar söyle. Çünkü anladığın kadar öğrenmişsindir
Öğrendiğin kadar uygula. Çünkü uyguladığın kadar iddia edersin
İddia et ki bilginin sende tohumu atılsın
Bilginin mahsulü, ANLAYIŞ KAZANMAK

Böylece anlaşılacak olanı idrak etmeye yolun açılsın
Çünkü idrak, anlayışa egemen olabilme vasfıdır. İddian uyguladığın kadardır
İmanım AŞK, Dergahım GÖNLÜM, Tarikatım KOMANDO

/Okyanusta Şadırvan. 2013

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir